14 lutego – św. Walentego

walenty14 lutego w Kościele Katolickim wspominać będziemy postać św. Walentego. Dziś znamy go przede wszystkim jako patrona zakochanych i narzeczonych, a jest przecież również szczególnym opiekunem epileptyków i osób z zaburzeniami psychicznymi…

Wiadomości o nim są dość skąpe i niejednoznaczne, dlatego trudno określić, na ile są one autentyczne. Walenty był prawdopodobnie biskupem Interamny (obecnie Terni), znajdującego się ok. 100 km od Rzymu. Inny opis historyczny podaje, że był kapłanem rzymskim oraz lekarzem. Zmarł w Rzymie, prawdopodobnie 14 lutego 269 lub 270 r.

Światowy Dzień Chorego – 11 lutego

 Znalezione obrazy dla zapytania Zdjęcia światowego dnia chorego      11 lutego w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodzony jest corocznie Światowy Dzień Chorego, którego celem jest zwrócenie uwagi na specyficzną sytuację osób chorych i uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę pomocy chorym w szpitalach i domach.

ZBLIŻA SIĘ PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA MSZA ŚW. O GODZ. 8-00 ZAPRASZAMY SZCZEGÓLNIE MŁODZIEŻ PRZYGOTOWUJĄCĄ SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Podobny obraz     Zbliża się pierwsza sobota miesiąca . Po mszy Św. odbędzie się nabożeństwo wynagradzające z modlitwą różańcową przed Najświętszym Sakramentem . Jeżeli pragniesz wynagradzać za grzechy, którymi świat rani Serce Matki – Zapraszamy do wspólnej modlitwy.                                                                                                                                       

Maryja powiedziała:

Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

Dlaczego pięć sobót wynagradzających?

Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

1.  Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu, 2.  Przeciw Jej Dziewictwu, 3.  Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu, 4.  Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę,      a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki, 5.  Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

 

WARUNEK 1

Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

WARUNEK 2

Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca

Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub podobną modlitwę:

Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę, Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której

Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

 

WARUNEK 3

Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca

Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy.

Akt wynagrodzenia:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

1.  Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie! 2.  Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo! 3.  Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej! 4.  Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków! 5.  Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa      do Ciebie!

 

WARUNEK 4

Piętnastominutowe rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca
Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.

                                                                                                                                             

Czytaj dalej

2 luty Ofiarowanie Pańskie (MB Gromnicznej)

 Znalezione obrazy dla zapytania MB Gromnicznej  Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu Kościół obchodzi  uroczystość Ofiarowania  Pańskiego, zwanego dawniej Świętem Oczyszczania Najświętszej  Maryi Panny.  Polska wieś nazwała ją świętem Matki Boskiej Gromnicznej.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej było ważnym wydarzeniem w życiu Świętej Rodziny. Św. Łukasz Ewangelista opisuje: „Gdy zaś nadszedł dzień poddania ich, zgodnie z Prawem Mojżeszowym, oczyszczeniu, zanieśli Go do Jerozolimy, aby był ofiarowany Panu, według tego, co jest napisanie w Prawie Pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć ofiarę zgodnie z tym, co jest powiedziane w Prawie Pańskim:” parę synogarlic lub dwa gołąbki”